Reanimatieonderwijs Delft

Reanimatieonderwijs Delft

Vergoeding door zorgverzekering

De kosten voor het volgen van reanimatiecursus worden door sommige zorgverzekeraars vergoed in het kader van preventie.

Vraag dit zelf na bij uw zorgverzekeraar